• Menu
  • Menu

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder is een vereniging die strijdt voor het bedreigde erfgoed van Doel en zijn polders.

Erfgoed in de polder is meer dan wat relicten van een agrarisch en maritiem verleden. De polders rond Doel zijn de laatste restanten van een landschapsverhaal zonder weerga. Termen als ‘Polderkathedraal’ en de legende van het Verdronken Land van Saeftinghe spreken tot de verbeelding. Doel zelf is een uniek dorp op tal van vlakken. Het 17de eeuwse dambordpatroon van de dorpskern is tot op de dag van vandaag bewaard en is uniek voor Vlaanderen. Doel telt ook meer dan 65 gebouwen met historische waarde…

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder is een internationale gemeenschap, een netwerk van erfgoedorganisaties in Vlaanderen en in heel Europa. De zwaluw is uitgegroeid tot het symbool van onze strijd. De zwaluw is de levende schakel tussen natuur, cultuur en infrastructuur. Een zwaluw vliegt 10.000 kilometer ver, maar keert altijd terug naar zijn oude nest, zijn en onze thuis! Erfgoed is een verbindende kracht.