• Menu
  • Menu

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy policy en disclaimer van Koesterdoel.be
Deze rubriek beschrijft de gedragslijn van Koesterdoel.be wanneer zij persoonsgegevens verwerkt. Zij past dezehandelwijze zowel toe op geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerkingen.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers
De zetel van (Koesterdoel.be) Erfgoedgemeenschap Doel en Polder VZW bevindt zich in de Zoetenberm 21a te 9130Doel

Koesterdoel.be maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) geen toestemming van de netgebruiker vereist is . Meer gedetailleerde informatie over het soort cookies vindt u hieronder.
Persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij de het invullen van het contactformulier verwerkt Koesterdoel.be slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aanhet personeel dat de verzoeken behandelt.
Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren datKoesterdoel.be het verzoek niet kan afhandelen.
Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een mail met zijn naam en e-mailadres naar: info@koesterdoel.be of info@egdp.be.

Gebruik van cookies
Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Koesterdoel.be de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Hoe zet u cookies uit?
Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Lees hier hoe u cookies kunt verwijderen.
Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Koesterdoel.be op haar website www.koesterdoel.be gebruikt.

Type Functie Bewaartermijn
Functioneel Cookie consent setting persistent
Functioneel Deze cookie wordt gebruikt voor de

videospeler

persistent
Functioneel Deze cookie wordt gebruikt voor de

videospeler

1 jaar

Links naar andere sites
Deze website bevat links naar sites. Koesterdoel.be kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent dewebsite jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderdwanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?Koesterdoel.be, de beheerder van deze website, gebruikt op koesterdoel.be cookies voor functioneledoeleinden.

Welke cookies worden gebruikt op www.koesterdoel.be?
Hieronder vind je een lijst van de cookies die wij gebruiken, en waarvoor ze dienen.

Type Functie Bewaartermijn
Functioneel Cookie consent setting persistent
Functioneel Deze cookie wordt gebruikt voor de
videospeler
persistent
Functioneel Deze cookie wordt gebruikt voor de
videospeler
1 jaar

 

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik deze?
Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan jehiervoor een instelling in je browser gebruiken. Lees hier hoe u cookies kunt verwijderen.