• Menu
  • Menu
Doel_hooghuis

Herita gaat het Hooghuis in Doel restaureren

Home » Herita gaat het Hooghuis in Doel restaureren

24 april 2023

Herita is vorige week eigenaar geworden van het 17de-eeuwse Hooghuis in Doel. Het beschermde monument was decennialang slachtoffer van de onzekerheid rond de toekomst van het polderdorp. Nu Doel op de kaart blijft, kan Herita aan de slag om deze historische plek te redden van verder verval. 

Eerste karwei is om de overwoekerde erfgoedsite terug vrij en toegankelijk te maken. Daarom wordt er al duchtig gesnoeid. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kwam bij de aftrap een handje toesteken. Door jarenlange onduidelijkheid is de site in zeer slechte staat. Herita zal het pand restaureren en aanpassen naar een nieuwe bestemming. Niet alleen het herbestemmingstraject, maar ook delen van de werf zullen participatief zijn. Zoals steeds zullen we helpers betrekken van allerlei pluimage: experts, maar ook vrijwilligers, studenten en cursisten in opleidingstrajecten. Voor de snoeiwerken rond het Hooghuis werd alvast de hulp ingeroepen van W-green uit Beveren. Deze lokale werkgever uit de sociale economie gaat aan de slag met mensen die moeilijker de weg vinden naar het reguliere arbeidscircuit.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed kent voor de restauratie van het Hooghuis en tuin een premie toe van € 1.496.000. Matthias Diependaele is tevreden: “Vorig jaar bezegelden we samen een nieuwe toekomst voor het landschap en erfgoed in en rond Doel. Hierdoor kunnen we eindelijk een punt zetten achter een jarenlang aanslepend dossier, namelijk het Hooghuis, een van de meest markante monumenten van dit Scheldedorp. Herita, dat recent eigenaar werd van dit iconisch gebouw, zal voortaan instaan voor het duurzaam beheer ervan. Nadien krijgt het Hooghuis in samenwerking met alle betrokken partijen, ook de inwoners van Doel, een nieuwe invulling. We willen de bezoekers en de inwoners de nieuwe dynamiek van het dorp en omliggend poldergebied laten ontdekken en beleven vanuit dit herboren monument.”

Het herbestemmingstraject voor het Hooghuis is gepland om te worden afgerond in januari 2024. De structurele restauratie zou starten in augustus van datzelfde jaar om af te ronden in juli 2026.

Doel_Hooghuis
© Bruno Stevenheydens
Doel_hooghuis
© Alwin-Vandekerkhove
Doel_Hooghuis
© LUCID