• Menu
  • Menu

Atelier De Nijs

Home » Atelier De Nijs

‘Atelier De Nijs’ is de naam voor een monumentaal pand, gelegen in de Pastorijstraat dat via een binnentuin doorloopt tot in de Visserstraat. vzw De Maakschappij gaf dit pand een herbestemming met ruimte voor creatie, restauratie en talentontwikkeling.

Geschiedenis

‘Atelier De Nijs’ verwijst naar de laatste eigenaars van dit pand, Willy De Nijs en zijn echtgenote Cécile De Wael die al vele jaren kosteres is in Doel. Het 900m2 grote pand loopt door van de Visserstraat tot de Pastorijstraat en omvat twee grote loodsen.
De huidige structuur gaat terug tot het midden van de 19de eeuw toen de loodsen door Doelse ‘voedseluitzetters’ ingericht werden als graanopslagplaats. Na de Tweede Wereldoorlog deden ze dienst als magazijn en garage. Uiteindelijk kregen ze een bestemming als loodgietersatelier van Willy De Nijs.
In het kader van de dreigende havenuitbreiding werden de loodsen meer dan 20 jaar geleden verkocht aan de Vlaamse overheid. Na jaren van leegstand werden ze ter beschikking gesteld van de vzw De Maakschappij. Als eerbetoon heeft die het Atelier genoemd naar de laatste eigenaars.

foto uit 1905, genomen vanop het kruispunt van de huidige Vissersstraat en Pastorijstraat

Vzw De Maakschappij

De 900m2 van Atelier De Nijs nodigt uit om te creëren en te delen. Vzw De Maakschappij wil de komende jaren in het atelier aan de slag met het herstel van (oude) zeilschepen. Van hieruit wordt ook de aanzet gegeven voor de restauratie van het schip Ortelius dat in Doel een bestemming kreeg. In restauratieprojecten van (zeil)schepen, waar heel wat ambachten en kennisdomeinen samen komen, ziet de vzw bovendien een uitgelezen kans om aan talentontwikkeling te doen.
Maar Atelier De Nijs zal niet enkel als werkplaats dienst doen. Ook andere activiteiten kunnen hier hun beslag krijgen. Er is ruimte voor culturele en gemeenschapsversterkende activiteiten en op termijn kunnen ook schrijvers of artiesten hier terecht voor een tijdelijke residentie of om creaties te tonen aan een publiek.

Dwarsdoorsnede atelier, kant Visserstraat © Plan Doelland

Meer info en contactgegevens: www.atelierdenijs.be