• Menu
  • Menu

Historisch schip Ortelius betekent ommekeer voor Doel

Home » Historisch schip Ortelius betekent ommekeer voor Doel

20 november 2021

Historisch schip Ortelius betekent ommekeer voor Doel

Afgelopen nacht is het historische schip Ortelius met een speciaal transport naar Doel gebracht. Deze morgen werd het door twee gigantische mamoetkranen op zijn (voorlopige) definitieve plaats getakeld in de Camermanstraat, in het centrum van Doel, vlakbij Atelier De Nijs. Daar zal het schip de komende jaren gerestaureerd worden door de vzw de Maakschappij. Voor Doel 2020 is de verhuis – die heel wat voeten in de aarde had – onmiskenbaar een merkpunt. Het illustreert dat niemand nog twijfelt aan een nieuwe toekomst voor Doel. Én dat er veel mogelijk is in historische dorp.

© Bruno Stevenheydens

Historisch

Het historische schoolschip Ortelius dateert uit 1898. Het wa seen oud vrachtschip en deed vervolgens dienst als schoolschip voor kinderen uit het lager onderwijs in Antwerpen. Het is ongeveer 20 jaar uit de vaart. Sedert 2019 stond dit stuk varend erfgoed te koop en in de lente van 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de verkoop goed aan de vzw ‘De Maakschappij’ in Doel. Omdat het varend erfgoed betreft waren er strikte voorwaarden verbonden aan de verkoop. Pieter Ghysels verbonden aan de vzw de Maakschappij en Atelier De Nijs in Doel, kon daaraan beantwoorden.

Weerwerk

Toen de vzw voor de restauratie de (tijdelijke) beschikking vroeg over een braakliggend terrein in Doel stuitte dat aanvankelijk op heel wat weerwerk bij de verschillende overheden. Het heette dat men “geen precedenten wilde scheppen”. Of men verwees naar de toekomststudie voor Doel die… opgeschort was. In januari van 2021 klaagden de vzw en Doel 2020 de aanhoudende obstructie aan. Eind februari liet de vzw aan de bevoegde minister weten dat het schip sowieso naar Doel zou komen. Desnoods zou het op de kade zelf gerestaureerd worden.

Minister Diependaele

Begin maart 2021 kwam er dan eindelijk groen licht. Dat werd toen zowel rechtstreeks aan de vzw gecommuniceerd, als aan bewonersvereniging Doel 2020. Sindsdien veranderde de toon ten aanzien van het project en werd door alle betrokkenen (germeente – kabinet Diependaele – MLSO) meegewerkt aan een constructieve oplossing. Het resultaat is dat dit historische schip vannacht aankwam in Doel en deze morgen een (voorlopig) vaste stek kreeg in het dorp. De plaatsing moest doorgaan in aanwezigheid van minister van Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA), maar die moest finaal afzeggen wegens quarantaine. Zijn kabinetsmedewerkers waren wel aanwezig. Net als MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels, een vertegenwoordiger van de gemeente Beveren, bewoners van Doel en sympathisanten.

Private initiatieven

Doel 2020 is tevreden dat er bij de verschillende betrokken overheden finaal toch geluisterd is naar de argumenten van de vzw. Voor het actiecomité laat het Orteliusproject zien wat private initiatieven kunnen realiseren als ze op een minimum aan medewerking en goodwill kunnen rekenen van de betrokken overheden. Het maakt ook duidelijk hoe initiatieven in het Scheldorp voor de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio. Doel 2020 hoopt dat hiermee de ommekeer écht is ingezet. De bewonersvereniging dringt er op aan dat de Vlaamse overheid, de MLSO en de gemeente Beveren in de toekomst hun volle steun verlenen aan andere privé-initiatieven die een meerwaarde kunnen betekenen voor het historische dorp of het talrijke aanwezige bouwkundig erfgoed. Als er vandaag iets is bewezen, dan wel dat er op dit vlak véél, érg veel, mogelijk is in Doel.