• Menu
  • Menu
de Doolen

De Doolen

Home » De Doolen

‘DeDoolen’ is de benaming voor het gemeenschapscentrum, gevestigd in de voormalige Jongensschool van Doel.

Jongensschool werd gesticht op het einde van de negentiende eeuw als een gemengde lagere gemeenteschool. Het vormt een typisch voorbeeld van neo-classistische schoolbouw. Er zijn drie klaslokalen en een meesterswoning. In elk lokaal werden twee leerjaren ondergebracht. Het alleenstaande lokaal midden op de koer werd door de jongste Doelenaars ‘de Koude Klas’ genoemd. In het lokaal brandde een kolenkachel, maar wie er te ver vandaan zat, leed kou. Met een kwinkslag naar dit verhaal wordt dit lokaal – dat vandaag dienst doet als zondagse ontmoetingsruimte – ‘Den IJskelder’ genoemd. En warempel: er staat nog steeds een oude potkachel.

© Jeroen Janssen

De Jongensschool werd gesloten in 1992 en stond acht jaar leeg voor het in de zomer van 2000 – in het kader van de actie voor het behoud van Doel – gekraakt werd door jongeren van vzw De Vrijbuiter. Sindsdien fungeert het als de (warme) haard van verzet voor het behoud van Doel.
De vzw verwierf na een bitse juridische strijd het gebruik ter bede en richtte het pand in als een gemeenschapscentrum. Met eigen middelen en met de hulp van vele handen, van vrienden, Doelenaars, bezoekende klassen en jeugdbewegingen. De gebouwen worden gebruikt voor tentoonstellingen, bijeenkomsten, voordrachten en culturele activiteiten die de strijd voor het behoud van Doel dienen. De Doolen vormt ook het hart van de jaarlijkse Doelse Feesten die samen met de traditionele Scheldewijding doorgaan in de maand augustus.

© Bruno Stevenheydens

Op voorspraak van oud-champetter Maurice Vergauwen werd het gebouw omgedoopt tot ‘de Doolen’, naar de oude benaming van Doel. ‘Doolen’ betekent zoveel als ‘grenswater’ of ‘aangeworpen land aan het water’. Een dam dus, een dijk. De naam werd een opdracht. Het gemeenschapscentrum moest een dam worden tegen de megalomanie van de haven. Een baken voor een wereld waar gestreefd wordt naar evenwichten tussen tegengestelde krachten: water en land, haven en polder, welvaart en welzijn, mens en economie, natuur en landbouw.

© Bruno Stevenheydens

Op zondagnamiddag wordt de Doolen regelmatig opengesteld voor bezoekers. Daarnaast zijn er tal van evenementen die in het gemeenschapscentrum plaatsvinden. Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.doel2020.org of volg de facebookpagina om op de hoogte te blijven.